Komornik Sądowy przy Sądzie Rejonowym dla Warszawy Pragi-Północ w Warszawie Kamil Paweł Szmidt w toku prowadzonych postępowań egzekucyjnych wykorzystuje systemy:

ponadto w celu potwierdzenia miejsca zamieszkania dłużnika, poszukiwania majątku dłużnika oraz dokonania zajęcia ruchomości – komornik przeprowadza czynności terenowe.

Czynności terenowe dokonywane są w dni robocze w godzinach od 7 do 21 – w zależności od okoliczności sprawy.

W uzasadnionych przypadkach komornik sądowy ma prawo dokonywać czynności w dni ustawowo wolne od pracy bądź w godzinach nocnych – po uzyskaniu zgody Prezesa Sądu Rejonowego dla Warszawy Pragi-Północ w Warszawie.


Na podstawie art. 28 ustawy z dnia 22 marca 2018 r. o komornikach sądowych – komornik sądowy wykonując czynności egzekucyjne ma prawo legitymowania osób w celu ustalenia ich tożsamości.