OBWIESZCZENIE O TERMINIE OPISU I OSZACOWANIA LOKALU MIESZKALNEGO STANOWIĄCEGO ODRĘBNĄ NIERUCHOMOŚĆ

Komornik Sądowy przy Sądzie Rejonowym dla Warszawy Pragi-Północ w Warszawie Kamil Paweł Szmidt w sprawie egzekucyjnej Km 580/22

na podstawie art.945 § 2 kpc podaje do publicznej wiadomości, że w dniu 09-03-2023r. o godz. 13:00 w: ul. Pasłęcka 12C/24, Warszawa zostanie dokonany opis i oszacowanie lokalu mieszkalnego, położonego: 03-137 Warszawa, ul. Pasłęcka 12C/24, dla którego Sąd Rejonowy dla Warszawy-Mokotowa w Warszawie, Wydział IX Ksiąg Wieczystych prowadzi księgę wieczystą o numerze KW WA3M/00436718/9.

Komornik wzywa wszystkie osoby, o których nie ma wiadomości, oraz inne osoby, które roszczą sobie prawa do nieruchomości i przedmiotów razem z nią zajętych, aby przed ukończeniem opisu zgłosiły swoje prawa.

OBWIESZCZENIE O TERMINIE OPISU I OSZACOWANIA NIERUCHOMOŚCI

Komornik Sądowy przy Sądzie Rejonowym dla Warszawy Pragi-Północ w Warszawie Kamil Paweł Szmidt w sprawie egzekucyjnej Km 300/22

na podstawie art.945 § 2 kpc podaje do publicznej wiadomości, że w dniu 16-03-2023r. o godz. 13:00 w: ul. Czerwińska 11/1, Warszawa zostanie dokonany opis i oszacowanie udziału w wysokości 1/2 w prawie własności nieruchomości, położonej: 03-661 Warszawa, ul. Czerwińska 11/1, dla której Sąd Rejonowy dla Warszawy-Mokotowa w Warszawie, Wydział IX Ksiąg Wieczystych prowadzi księgę wieczystą o numerze KW WA3M/00215803/7.

Komornik wzywa wszystkie osoby, o których nie ma wiadomości, oraz inne osoby, które roszczą sobie prawa do nieruchomości i przedmiotów razem z nią zajętych, aby przed ukończeniem opisu zgłosiły swoje prawa.