Komornik Sądowy przy Sądzie Rejonowym dla Warszawy Pragi-Północ w Warszawie Kamil Paweł Szmidt jest właściwy miejscowo dla części m. st. Warszawy w granicach ustalonych dla dzielnic:

  • Praga Północ
  • Targówek
  • Białołęka

UWAGA. Stosownie do art. 10 ust. 4 ustawy z dnia 22 marca 2018 roku o komornikach sądowych tutejszy organ egzekucyjny odmawia wszczęcia egzekucji w sprawach z wyboru wierzyciela tj. w sprawach spoza właściwości miejscowej tutejszego komornika.

obazar_dzialania