Komornik Sądowy przy Sądzie Rejonowym dla Warszawy Pragi-Północ w Warszawie Kamil Paweł Szmidt jest właściwy miejscowo dla części m. st. Warszawy w granicach ustalonych dla dzielnic:

  • Praga Północ
  • Targówek
  • Białołęka

Prawo wyboru komornika

Na podstawie art. 10 ustawy o komornikach sądowych wierzyciel ma prawo wyboru komornika na obszarze właściwego sądu apelacyjnego. Wierzyciel dokonując wyboru komornika składa wraz z wnioskiem o wszczęcie egzekucji pisemne oświadczenie, iż korzysta z prawa wyboru komornika.

Właściwość komornika sądowego ustala się w oparciu o miejsce zamieszkania (osoby fizyczne) bądź siedzibę  (osoby prawne) dłużnika.

Właściwość Sądu Apelacyjnego w Warszawie  obejmuje właściwość następujących sądów rejonowych:  

kliknij w wybrany sąd aby wyświetlić szczegółową właściwość

Sąd Rejonowy dla Warszawy-Mokotowa w Warszawie,
Sąd Rejonowy dla miasta stołecznego Warszawy w Warszawie,
Sąd Rejonowy dla Warszawy-Śródmieścia w Warszawie,
Sąd Rejonowy dla Warszawy-Woli w Warszawie,
Sąd Rejonowy dla Warszawy-Żoliborza w Warszawie,
Sąd Rejonowy  dla Warszawy Pragi-Południe w Warszawie,
Sąd Rejonowy dla Warszawy Pragi-Północ w Warszawie,
Sąd Rejonowy w Grodzisku Mazowieckim,
Sąd Rejonowy w Pruszkowie,
Sąd Rejonowy w Legionowie,
Sąd Rejonowy w Nowym Dworze Mazowieckim,
Sąd Rejonowy w Otwocku,
Sąd Rejonowy w Wołominie,
Sąd Rejonowy w Piasecznie.

obazar_dzialania