Komornik Sądowy przy Sądzie Rejonowym dla Warszawy Pragi-Północ w Warszawie Kamil Paweł Szmidt jest właściwy miejscowo dla części m. st. Warszawy w granicach ustalonych dla dzielnic:

  • Praga Północ
  • Targówek
  • Białołęka

Komornik sądowy zawiadamia, iż nie prowadzi postępowań  egzekucyjnych oraz postępowań w przedmiocie doręczenia korespondencji spoza właściwości miejscowej Sądu Rejonowego dla Warszawy Pragi-Północ w Warszawie.

 

Właściwość miejscowa ustalana jest według miejsca zamieszkania (osoba fizyczna) lub siedziby (osoba prawna) dłużnika bądź adresata.

obazar_dzialania